Integritetspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Inom Inoxa AB behandlar vi Personuppgifter för kunder som använder våra tjänster eller har ingått köpeavtal. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Inoxa AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbsida. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss på FAQ sidan.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Inoxa AB använder Personuppgifter för att administrera den order du lagt hos oss och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med Inoxa AB Användarvillkor och Inoxa AB Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar Inoxa AB behandling av Personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du handlar hos oss eller som vi samlar in om dig vid kontakt.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Inoxa AB´s webbsida och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.

Avändning av Inoxa AB´s webbsida

Genom att använda Inoxa AB ordersida på webbsidan accepterar du att Inoxa AB samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Inoxa AB och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Inoxa AB´s webbsida.

Inoxa AB kan lämna ut Personuppgifter till tredje part, såsom t.ex. Klarna vid beställning i Inoxa AB webbshop, DHL för utförande av din leverans eller Skatteverket vid val ROT avdrag på utförande av montage.

Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Inoxa AB få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Kundservice genom att du antingen skickar e-post till GDPR_inoxa.

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Inoxa AB samlar endast in Personuppgifter för att behandla och utföra ett köpeavtal. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilken tjänst du valt.

Inoxa AB använder Personuppgifter för att administrera tillhandahålla beställningar.

Bearbeta dina fakturor och beställningar, kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din orderstatus eller information om din order före, under och efter din beställning,
Diagnostisera fel, optimera leveransen och kunna kontakta dig i händelse av problem med en order eller utförandet av din beställning, analysera och förbättra kvaliteten på din beställning, och verifiera att ditt användarkonto (webbshop) inte används av andra.

INSAMLING AV DATA VID ORDER ONLINE

När du beställer en produkt via vår ordersida online, så lämnar du dina personuppgifter till oss. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av ansvarig aktör hos Inoxa AB i enlighet med gällande personuppgiftspolicy.

UTSKICK AV INFORMATION

När du lagt en order hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse, viktig information om den kommande leveransen och information kopplade till din beställning. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med din order.

Inför och under leveransen kan vi komma att skicka ut information via SMS till det mobilnummer samt e-post till den e-postadress som har angetts i samband med order. Det kan t.ex. vara uppgifter om leveranstider, viktig information inför leverans, leveransförsening eller påminnelse om förestående leverans.

LAGRINGSTIDER

Inoxa AB sparar alla personuppgifter i vår databas.

Inoxa AB gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Inoxa AB raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inoxa AB vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Inoxa AB utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Inoxa AB arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)

Önskar du komma i kontakt med ansvarig på Inoxa AB?

Tel: 08-121 34 121

Dataskyddsombud Inoxa AB

Natalie Nylén Nilsson – 08-121 34 121

E-post: GDPR-inoxa