Skötselråd

Skötselråd och mtrlinfo på samtliga Inoxa produkter finner du listade på denna sidan.
Scrolla ner för att hitta den produkt/mtrl du söker. Om du har frågor om mtrl eller skötsel kontakta oss gärna.

Om Rostfritt Stål

Egentligen är benämningen Rostfritt felaktig då inget stål är helt rostfritt. Den rätta benämningen bör egentligen vara Rostbeständig eller Korrosionsresistent.

Rostfritt stål är en kvalitetsmetall som förutom krom, nickel och molybden består till största delen av järn. För att få högt korrosionsmotstånd hos stål tillsätts framför allt krom i olika halter. För att kallas rostfritt stål måste det innehålla minst tolv procent krom. Till följd av denna sammansättning kan ytrost uppstå vid användning utomhus.

Denna ytrost uppkommer från saltpartiklar, förorenat regn, avgaser mm och är störst på västkusten. Ytrostprickarna är enkla att ta bort med tex scotschbrite och vatten. Det finns också speciella medel för rostfritt som också har en skyddande effekt. Man kan också behandla räcket efter montaget med vanlig bilpolish/bilvax som ger en skyddande hinna.

Själva stålet påverkas inte negativt och produkten i sig håller en livslång kvalitet, utan det är endast saltpartiklarna på ytan som syns.
Hur ofta en behandling måste göras beror på var i landet, läget, vind, vädersträck etc. Ytrosten kan också uppstå oregelbundet på olika detaljer på samma räcke.

Om räcket skall monteras nära vattnet på västkusten rekommenderas 316 elpolering. Då behandlas alla delar i räcket med en kemisk elpolering som ger ett mycket bra skydd.
Då minimeras ytrosten och behandling av räcket behövs inte göras i alls lika stor utsträckning.

Rostfria produkter tillverkas i tre kvalitéer. 304 (V2A), 316 (V4A) och 2205 (duplex).

Vanligast är borstad slipad yta, men vissa räcken och delar finns även i blankpolerat. Blankpolerat 316 syrafast rekommenderas in utsatta miljöer såsom inomhuspooler, badhus eller vid västkusten.

  • 304 används uteslutande inomhus, men vissa produkter fungerar utomhus inåt landet.
  • 316 syrafast som är mer korrosions resistent används utomhus.
  • 2205 duplex tillverkas bara i vissa enstaka beslag.

Skötselråd rostfritt räcke

Första rengöring

Den första rengöringen utförs efter montage. Putsa och rengör med Inoxa MicroPolish eller likvärdigt medel lämpligt för rostfritt. Vanlig bilpolish/vax kan med fördel användas efter putsning för en skyddande effekt.

Partiklar av järn som överförts från vanligt konstruktionsstål, byggnadsställningar etc., måste omgående avlägsnas. Stålstoft från operationer som borrning, svetsning, kapning och slipning av kolstål (ej rostfria stål) börjar snabbt rosta. Förutom att de själva rostar så kan dessa partiklar åstadkomma angrepp på det rostfria stålet.

Underhållsrengöring

För utvändiga installationer kan regn normalt väntas skölja bort ansamlad smuts och andra beläggningar, om ytorna är tillräckligt väl exponerade. Man bör vara särskilt uppmärksam på övertäckta ytor, när man utför rutinrengöring så områden med luftburen smuts renspolas. Detta är särskilt viktigt i marin (havs nära) och industriell miljö.

Rengöringsintervall

Rengöringsintervall för rostfritt utomhus är egentligen inte annorlunda än för andra material. Utomhus kan de rostfria materialen utsättas för mer aggressiv miljö i närvaro av marin eller industriell atmosfär, stänk från vägsalter samt luftföroreningar och avgaser. Samtliga miljöer kan ge upphov till bruna fläckar. En god regel är att rengöra de rostfria ytorna i ett intervall av 3-6 månader vid ovan nämnda miljöer och 6-12 månader i mindre aggressiva miljöer. Läs mer nedan om intervaller.

Rengöringsmedel och artiklar

Använd Inoxa MicroPolish men även i handeln andra förekommande rengöringsmedel för rostfritt stål. Vid lättare rengöring används en mjuk trasa och för mera vidhäftande fläckar används en putsduk för rostfritt eller likvärdigt. Använd aldrig trådnystan av metall typ stålull eller metallborstar. För slipad rostfri yta skall rengöring ske i slipriktning. För att undvika överföring av järnpartiklar, se alltid till att rengöringsmaterialen inte har används till vanligt stål. Rost på ytan eller korrosion kan undvikas genom att efter montering behandla konstruktionen och upprepa behandlingen enligt följande schema:

Kategori 1

Normala utomhus konstruktioner. Rengör produkterna i en mild lösning rengöringsmedel och sötvatten. En högtryckstvätt kan med fördel användas. Putsa sedan missfärgade ytor med en mjuk putsduk eller t.ex. Scotchbrite. (Gnugga inte för mycket). Använd inte metalliskt slipmedel eller produkter som innehåller klor. Upprepa vid behov. För bästa resultat använd MicroPolish samt Nano skydd som ger ett långvarigt skydd.

Kategori 2

Utsatta utomhus konstruktioner: västkustområden, simbassänger (inomhus & utomhus), järnvägs- och tunnelbaneområden och andra områden med höga sulfat och klorvärden. Rengör produkterna i en mild lösning rengöringsmedel och sötvatten. En högtryckstvätt kan med fördel användas. Putsa sedan missfärgade ytor med en mjuk putsduk eller t.ex. Scotchbrite. (Gnugga inte för mycket). Använd inte metalliskt slipmedel eller produkter som innehåller klor. Upprepa vid behov. För bästa resultat använd MicroPolish samt Nano skydd som ger ett långvarigt skydd.

Kategori 3

Normala inomhus konstruktioner. Rengör produkterna i en mild lösning rengöringsmedel och sötvatten. Putsa missfärgade ytor med en mjuk putsduk eller t.ex. Scotchbrite. (Gnugga inte för mycket). Använd inte metalliskt slipmedel eller produkter som innehåller klor. Upprepa vid behov.

Sammanfattning

Inget mtrl är helt underhållsfritt, så inte heller rostfritt. Vilken typ av underhåll som bör utföras är olika på olika mtrl. Fördelar med rostfritt mtrl är att det är just beläggning på ytan som underhålls, inte mtrl i sig, vilket gör att produkten håller mycket mycket länge. Underhållskostnaderna på ett rostfritt räcke är förhållandevis små/år i jämförelse mot tex trä med inoljning etc. På längre sikt så är därför ett rostfritt räcke en bättre investering.

Som jämförelse blir galvat mtrl och utsatt för korrosion men då i form av vit beläggning. Aluminium kan vid ej underhåll få en missfärgad yta av korrosion, denna missfärgning är svårare att få bort då den sitter i materialet. Ett räcke i tryckimpregnerat trä är till en början mer underhållsfritt, men på sikt så behöver det även behandlas eller bytas ut. Ett räcke i lackerat trä behöver med jämna mellanrum målas om och till slut även detta bytas ut, vilket ger en totalt högre kostnad på längre sikt.


Lackerade material

Lackerad aluminium är av naturen mer känsligt än tex anodiserat. Den lackerade ytan får inte skadas så fukt tränger in som gör att lacken kan lossna med tiden.

Rengör med försiktighet och använd ren trasa utan slipeffekt. Ljummet vatten med lite rengöringsmedel typ Ajax.

Kontrollera regelbundet produktens ytor mot eventuella skador, där fukt på sikt kan tränga in. Vid skada applicera ny färg på det skadade området för att täcka skadan.

Handledare i trä

Utomhus:
Handledare i Ek, Mahogny eller annat ej lackerat träslag används vanlig träolja alt trävax som är lämpad för ändamålet.

Hur ofta inoljning eller vaxning behövs beror på väderlek, placering eller årstid etc. Olja alltid in trähandledare efter leverans/montering då oljan vid tillverkning kan ha torkat ut lite under leveranstiden.

Inomhus:
Se även utomhus. Vid lackerad handledare / ledstång skall ej mtrl med slipande effekt användas.
Använd mjuk trasa och ljummet vatten. T-Röd eller liknande kan användas mot grövre smuts.

Galvat stål (varmförzinkat)

Galvat stål är mycket tåligt för utsatta förhållanden. Vid eventuell skada är ofta galvat stål sk “självläkande” och ingen rost uppstår vid tex repa eller jack i produkten. Vid större skador kan zinkpasta appliceras för att skydda och reparera produkten.

Rengör med valfritt rengöringsmedel samt skurborste.

Glas

Putsa vid behov med vanlig fönsterputs etc. Vid större smutsfläckar använd tex T-röd. Var försiktig med produkter som har slipande effekt för att inte repa glaset. I väldigt ovanliga fall kan en missfärgning av plastfilmen på lamellglas uppstå vid fuktangrepp, i kustnära/sjönära lägen. Även buskar och träd som sitter nära kan påverka detta, och är förenligt med produktens egenskaper. Om räcket sitter i utsatt miljö kan ett knep vara att lägga en väldigt tunn sträng transparent Silicon som knappt syns, på kanten av glaset, över lamellfilmen. Räcker att dra en tunn hinna Silicon med fingret så man förhindrar att vatten kommer i kontakt med lamellfilmen.

  • Undvik högtryckstvätt mot glasen då detta ökar risken för lamelsläpp avsevärt. Undvik även att tralltvätt/trallmedel kommer i kontakt med glasen. Dessa medel är ofta frätande och påverkar PVB lamellen mellan glasen.
  • Använd inte starka medel på glaskanterna för att undvika lamellsläpp
  • Använd alltid vanlig fönsterputs.

Aluminium

Rengör produkten med ljummet vatten och tvål samt mildare putsduk.

Använd inte produkter med slipande effekt då repor kan uppstå. Vid eventuell repa eller skada kan T-röd och trasa användas för att minska ner synligheten i repan.