Trappräcken

Många av våra räcken kan anpassas till trappor.

 

Glasräcken FixPointRäcken i trappor

Att montera och tillverka räcken för trappor fungerar oftast med alla våra modeller  men är tyvärr ofta lite svårare då det är många olika parametrar att ta hänsyn till.

Det spelar alltså ingen roll vilken typ av ritning man har, det är ändå inte möjligt att offerera färdigt material för leverans utefter den.

När vi pratar om trappräcken gäller det räcken som sitter på/i själva trappan, den lutande delen, vagnstycket, inte ett räcke ovanför trappan runt trapp hålet så man inte trillar ner. Då är det ett vanligt räcke.

! Pga att trappor är olika och beroende på infästning, mått mm så kan vi därför inte offerera och leverera färdiga trappräcken utefter mått som sen bara är att installera vid leverans. Ett trappräcke är uteslutande ett platsbygge.

 


 

Om trappräcken

Ett trappräcke är uteslutande ett platsbygge. Först monterar man ev. stolpar mm för att sen få fram längder på handledare, glasmått etc.

Det gäller även höjder på stolpen, vilken infästning som krävs/önskas/fungerar som gör att man är tvungen att lösa det på plats.

Några punkter som förklarar vad som påverkar alla måtten för ett bra slutresultat.

 • Trappans lutning
 • Trappstegens höjd
 • Trappstegens längd
 • Trappstegens utformning, överhäng, tjocklek etc
 • Ofta är en trappa inte helt teoretiskt rak vilket påverkar tex stolpars höjd
 • Var på trappan skall stolpar monteras
 • Mtrl på vagnstycket
 • Önskad höjd

Och hur ansluter trappan till övre bjälklag?

 • Från sidan
 • Rakt framifrån
 • Är vagnstycket i vägen för ev. stolpar på sidan eller glas på sidan av bjälklag
 • Ev. mellanrums mått mellan nedre och övre vagnstycke och/eller övre bjälklag
 • Är det en vilplan mellan två trappor
 • Svänger trappan
 • Skall räcke i trappan kopplas ihop med ett räcke på tex loft/altan eller dylikt.

Alla dessa parametrar och några till påverkar ett trappräckes utformning och mått.

 


Priser & Materialåtgång

Man kan säga att ett trappräcke generellt sett har ett högre pris än ett vanligt räcke på tex altan. Det går ofta mer stolpar / meter sett och glas mm behöver ofta mallas med tex uttag vilket ger ett kostsammare förfarande och mer mtrl i åtgång.

Några meterpris finns därför inte att tillgå utan varje trappa är unik utefter sina förutsättningar, vilket ger det slutliga priset.

När det gäller glas så är det mest kostsamt då glasen är sneda romboider och/eller har uttag, vilket i sin tur ger ett högre pris vid tillverkningen.

 


 

Beställa lösa delar i webbshop

I webbshoppen har vi färdiga trappstolpar i rund rostfri som passar till merparten av alla trappor.

För den händige eller byggaren så erbjuder vi även lösa delar för att bygga ihop själv.

Våra produkter inom rostfritt finns i webbshoppen.

 


Köpguide – Vad sitter var?

Se gärna vår köpguide, Vad sitter var? under FAQ. Exempelskisser med lite vägledning vilka produkter används var.