Vid sidostolpar med andra vinklar än 90 grader sätter man en mittstolpar ca 250mm från vinkel och sen små glas som möter varandra med ett litet mellanrum. Handledare löper hela vägen och kopplas ihop så stabiliteten bibehålles.

Om det även är 90 graders hörn i samma objekt kan man där välja om man vill ha en 90 graders stolpe eller om man vill göra på samma sätt som i vinklar för att det skall se enhetligt ut i samtliga hörn/vinklar

Vinkel sida QG200