Sidostolpar QS finns bara i raka samt 90 graders beslag, så vid orät vinkel tex 45 grader så måste man montera raka stolpar en bit från vinkeln. Dessa placeras ca 250mm ut från vinkeln på båda sidor. Sen kopplas stången ihop mitt i vinkeln, i luften med ledade beslag för stång. Handledare likaså, kopplas ihop mitt i vinkel med ledad koppling.

Alla 90 graders vinklar är en stolpe och stänger placeras i speciella stånghållare. Finns både för innerhörn samt ytterhörn beroende på om stänger sitter på insidan eller utsidan på stolpen

QS-sida-räcke