Sidostolpar QV vajer finns bara i raka samt 90 graders beslag, så vid orät vinkel tex 45 grader så måste man montera raka stolpar ca 250mm  från vinkeln. Vajern löper hela vägen. Handledare kopplas ihop mitt i vinkel med ledad koppling.

QV vajer sida