Handledare till modell Ferric:

Jatoba eller Teak. De är råkapade för exakt kapning och gerning i vinklar vid montaget. Trähandledarna finns i flera former och dimensioner. 60x40mm, oval 60x40mm, spårad 60x40mm. Med eller utan LED list

Trähandledare är maxlängder på ca 3500mm, sen skarvas de ihop med ett skruvstift som sitter i handledaren färdigt vid leverans. Trähandledare är rålängder och kapas vid monteringen. Alla hörn geras och skruvas ihop.

Galvad eller svartlackerad handledare 60x30mm är färdiga i mått enligt beställda mått på räcket. Vid andra vinklar än 90 grader kan inte dessa stålhandledare levereras färdigkapade.