Vid vanliga objekt är 8,76mm lamellglas fullgott och godkänt i räcken med stolpar. Endast härdat glas i räcken med stolpar är oftast inte godkänt och ett ovanligt montage. I vårt online offertprogram är det rekommenderade och vanligaste glaset förvalt.

Opalfrost är vitare frostning som ger mer insynsskydd. Den frostade lamineringen sitter mellan två vanliga klara glas som gör att det inte fastnar smuts på glasytan.

Grått är endast för estetisk bruk, ej för insynsskydd. Grått glas har klar laminering och färgat glas.

Laminerat glas kan jämföras med framrutan på en bil, vid åverkan sitter glaset kvar och inga skärskador eller fallrisk förekommer.

Härdat glas sprängs i tusen bitar vid åverkan och fallrisk kan då förekomma, dock ej skärrisk. Ett härdat glas är även lite starkare än ett lamellglas.

Ett härdat & laminerat glas ger alltså båda dessa effekter, ett starkt glas med bästa skydd.

Mer information om glas finns under menyn FAQ

Kontakta gärna oss med frågor om glasval till ditt objekt.