Glas i räcken

Vi har flera leverantörer på glas för att kunna erbjuda ett så brett utbud möjligt, till lägsta pris och bästa kvaliten. Beroende på vilken typ av glas det gäller så ligger tillverkningen mestadels i Sverige, men även i Finland.

Glas till räcken kan var lite olika beroende var räcket sitter, om det är privat miljö eller offentlig. Olika modeller på räcken kräver också vissa typer av glas.

De typer av glas vi pratar om i räcken är härdat och laminerat glas. Ibland både och, laminerat och härdat tillsammans. Man kan tex montera härdat glas i alla räcken, men det är oftast inte enligt rekommenderade normer. Laminerat glas kan användas om inte hål i glaset behöver göras, då måste man även härda det så det inte spricker pga. hålet. Så vilket glas man använder beror på flera anledningar.

  • Modell av räcken
  • Rekommenderade normer
  • Fallhöjder
  • till viss del eget önskemål.

Valet av glas i räcken skiljer sig också ofta åt om det gäller privat eller offentlig miljö. Våra räcken levereras alltid med godkända säkerhetsglas och i vårt offertprogram online visas det vanligaste/standardglaset på respektive modell som första val.

Om Laminerat glas

Laminerat säkerhetsglas är två stycken vanliga glas med en säkerhetsfilm i mellan. Laminerat glas hittar du tex i vindrutan på en bil. Vid åverkan går glaset sönder men sitter kvar för att undvika personskador. Standardglas i räcken med stolpar.

Om Härdat glas

Härdat säkerhetsglas är ett vanligt glas som genomgått en härdningsprocess i ugn. Själva härdningen uppkommer vid nedkylningen av det uppvärmda glaset. Härdat säkerhetsglas hittar du tex i sidorutorna på en bil. Vid åverkan går glaset sönder i mängder av granulater, små bitar för att undvika personskador men fallrisk mm kan uppstå. Endast härdat glas i räcken med stolpar är ovanligt, men i stolpfria räcken med tjockare glas är det lika vanligt som härdat och laminerat.

Om Härdat och Laminerat glas

Härdat och laminerat säkerhetsglas är lamellglas som även härdats. Detta ger en tåligare produkt och är det vanligaste glaset i stolpfria räcken. Måste användas i stolpfria räcken vid fallhöjder över 3 meter.

Om Optiwhite Ultra Clear glas

Järnfattigt glas eller Optiwhite Ultra Clear som det också heter är glas som har ett klarare utseende än vanliga glas. Det är mängden järn i glaset som gör om det är grönare eller klarare. Vanliga glas, såsom fönsterglas etc. är alltid lite grönare, men det syns inte på samma sätt då de är så tunna. Ju tjockare ett glas är, ju mer grönaktigt kan det upplevas. Det gröna syns oftast mer på kanterna än rakt framifrån. De flesta räcken som levereras idag är helt vanliga glas men i vissa fall kan dessa järnfattiga glas komma till sin rätt. Då främst inomhus där man kanske har vita väggar i närheten som gör att den gröna nyansen syns mer. Utomhus syns det inte alls lika väl så därför är järnfattigt glas utomhus inte lika vanligt. Glas 8,76mm är också tunnare och då är ofta järnfattigt glas lite onödigt. Om man däremot väljer 10,76mm, 12mm, 12,76mm eller 16,76mm så kan järnfattigt vara ett alternativ för den kräsne. Ett järnfattigt glas har också ett högre pris.

Alla våra bilder på webbsidan är helt vanliga glas.

Glasbranschföreningen & Svensk Planglasförening

Vi följer Glasbranshföreningen & Svensk Planglasförening vid eventuella reklamationer på glas. Glas innehåller spänningar som kan orsaka sprickor vid ovarsam hantering, felaktigt montage, rörelser i övrigt mtrl och vid hastiga temperaturskiftningar och är en naturlig del av ett glas egenskaper. Ingen garanti gäller för detta. I väldigt ovanliga fall kan en missfärgning av plastfilmen på lamellglas uppstå vid fuktangrepp, även kallat lamellsläpp och för detta lämnas inte heller någon garanti inom branschen, Läs om våra skötselråd på glas hur man minimera risken för lamellsläpp

Lamellglas:

  • Använd inte högtryckstvätt på glas eller mot glaskanter.
  • Använd endast vanlig fönsterputs, inga starka medel på glasets kanter
  • Häng inte våta kläder eller handdukar över glaset.

 Läs mer på sidan Skötselråd

Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas

Kontakta oss gärna med frågor ang glasval till ert objekt.