Användarvillkor

Nedan följer användarvillkor för webbsidan. Kontakta oss vid frågor.

1 Webbsidans villkor

1.1 Denna webbsida ägs och drivs av Inoxa AB.
1.2 Dessa villkor (Användarvillkor) gäller för allt ditt användande av webbsidan. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbsidan samtycker du till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbsidan.

2 Ändring av webbsida och villkor

2.1 För att förbättra användningen av denna webbsida kan Inoxa AB komma att göra ändringar/uppdateringar.
2.2 Inoxa AB förbehåller sig rätten att, utan förbehåll, göra förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbsidan som Inoxa AB anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Inoxa AB rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3 Hyperlänkar

3.1 Inoxa AB´s webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor för att förbättra och underlätta information om produkter och regler, vilka ägs och tillhandahålls av tredje part. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Inoxa AB´s webbsida.
3.2 Inoxa AB råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje part. Följaktligen bär Inoxa AB inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.
3.3 Eftersom Inoxa AB inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa av tredje part ägda sidor rekommenderar Inoxa AB dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje part sker uteslutande på användarens egen risk.

5 Ansvarsbegränsning

5.1 Inoxa AB lämnar inga garantier i fråga om webbsidans funktion eller tillgänglighet.
5.2 Inte heller garanterar Inoxa AB att den information som hålls tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbsidan. Inoxa AB reserverar mot eventuella tekniska fel utom vår kontroll.
5.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbsidans utnyttjande eller information som webbsidan tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

6 Cookies

6.1 Inoxa AB´s webbsida använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av webbsidan.
6.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbsida. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbsidan, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Inoxa AB att förbättra ditt besök på Inoxa AB´s webbsida.
6.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Inoxa AB använder sig av både permanenta cookies och session cookies.
6.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbsidans funktionalitet.

7 Säkerhet på webbsidan

7.1 Inoxa AB, samt våra samarbetsbolag, tex Klarna kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbsidan. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
7.2 Inoxa AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbsidan i samband med transaktioner. Inoxa AB webbsida är https skyddad. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är ett kommunikationsprotokoll för internet som skyddar data från manipulation och avlyssning mellan användarens dator och webbplatsen. Användarna kan förvänta sig att webbplatserna de besöker är säkra.