Vad säger Boverket?

Boverkets normer kring räcken kan vara snåriga för den oinvigde. Mycket är också en tolkningsfråga beroende på vem du frågar. Olika kommuner och olika besiktningsansvariga kan också ibland tolka Boverkets normer kring räcken olika. Boverkets normer är inte att förväxla med Balkongföreningen, som är en icke styrande intresseorganisation med ibland egna tolkningar på tex balkongräcken.

Enkelt uttryckt kan man dra en gräns vid fallhöjder över 3 meter. Över 3 meter gäller vissa höjder samt även vissa typer av tex glas. Under 3 meter finns egentligen bara rekommendationer vad man bör utgå ifrån.

  • Över 3 meter gäller alltid höjd 1100 mm på räcket.
  • Glasräcken över 3 meter kräver olika glastyper beroende på val av modell.
  • Liggande stång och vajerräcken får inte monteras med fallhöjd över 3 meter, då klassas det som klättringsbenäget för barn.

Vissa modeller på räcken som inte är godkända över 2 meter fallhöjd kan monteras på markplan eller under 2 meter.

Trappor och trapplöp

I trappor och trapplöp gäller höjd 900mm upp till 3 meters fallhöjd. Över 3 meters fallhöjd gäller även här 1100mm i höjd på räcket.

Detta gäller trappor, vilplan i trappor och trapplöp (räcken ner på vagnstycket)


 

 

Detta är ett generellt sammandrag av Boverkets regler och normer. Kontakta gärna oss om du har frågor om vilka regel, normer eller glasval som gäller för ditt objekt.

 

Våra stolpar/skenor/beslag mm i våra modeller på räcken är CE märkta och testade för den Svenska marknaden enligt Boverkets normer SS EN 12600 samt EN 1090-1

 

ce märkning